Regulamin sklepu

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN ZAKUPÓW SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ :

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać na stronie internetowej sklepu www.case-studio-sklep.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia pracy.
2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne, lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania i siedzibę na terenie Polski. Dokładne informacje na stronie www.case-studio-sklep.pl.
3. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności poprzez podanie adresu e-mail umożliwiającego Sklepowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i potwierdzeniem przyjęcia oferty, warunków i kosztów dostawy. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia aż do wyjaśnienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.
4. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta. W przypadku zamówienia za pobraniem, momentem zawarcia transakcji, jest wysłanie towaru do klienta. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Językiem zawarcia umowy jest język polski. Towar dostarczony będzie w terminie zadeklarowanym przez firmę kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia towaru do 30 dni w przypadku płatności za pobraniem (KC art. 5431).
5. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE od dnia 25 grudnia 2014 roku, Klient może zrezygnować, bez podania przyczyny, z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie lub telefonicznie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Zwrotu należy dokonywać na adres sklepu. Przesyłki za pobraniem ze względów technicznych nie będą odbierane.
7. Zwrot należności za zwrócony towar zgodnie z punktem 6, nastąpi w ciągu siedmiu dni po otrzymaniu zwrotu na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu oraz jego potwierdzenie przez Sklep. Wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać prawdziwe dane Klienta. Klient składając zamówienie w Sklepie oświadcza, że został w rzetelny sposób poinformowany o wszystkich prawach i obowiązkach.
2. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, system wygeneruje e-maila informującego o dacie zarejestrowania zamówienia wraz z numerem zamówienia, który należy podać przy dokonywaniu płatności przelewem lub w przypadku korespondencji ze Sklepem.
3. Pracownik Sklepu może skontaktować się z osobą zamawiającą, w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon lub e-mail. Po rozpatrzeniu zamówienia i zaakceptowaniu przez Sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzający rozpoczęcie przygotowania zamówienia z jego numerem.
4. Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega aktualizacji.
5. W okresie trwania Sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość Produktów. W przypadku wyczerpania zapasów, zamówienia ilości większej niż zapasy Sklepu lub braku możliwości sprowadzenia Produktów od producenta, Sklep może odmówić realizacji części zamówienia przekraczającej stany magazynowe, o czym niezwłocznie powiadomi Klienta e-mailem.
6. Warunki realizacji potwierdzonego przez Sklep zamówienia, w tym: cena, sposób i koszt transportu i sposob płatności są wiążące do czasu dostarczenia Klientowi zamówionego towaru.
7. Każda cena podana w opisie przedmiotu jest ceną brutto.
8. Minimalną jednostką oferowaną w sklepie, są odpowiednio: dla towarów pakowanych pojedynczo – jedna sztuka, dla towarów złożonych jest to jeden zestaw.
9. Termin realizacji zamówienia podany na stronie produktu dotyczy dni roboczych. W przypadku wydłużenia terminu dostaw Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową.

WARUNKI DOSTAWY ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Dostawy realizujemy na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej, Pocztex lub transportem własnym, dostarczając produkty pod wskazany w formularzu zamówienia adres – w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00. Możliwy jest też odbiór osobisty w siedzibie sklepu – po wysłaniu przez sklep informacji o treści „Towar gotowy do odbioru w siedzibie firmy” . W przypadku, gdy miejsce dostawy jest inne niż dane Kupującego, prosimy o wypełnienie dodatkowych rubryk w formularzu zamówienia.
2. Koszt transportu wyliczany jest pod indywidualne zamówienie, w sytuacji braku akceptacji podanych kosztów, zapraszamy do realizacji dostawy we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Sposoby płatności:
• przelewem na konto – towar wysyłany jest do Klienta po skompletowaniu przesyłki i wpłynięciu należności na konto,
• za pobraniem – towar jest wysyłany po potwierdzeniu zamówienia, w tym potwierdzeniu wszelkich kosztów przez Klienta i skompletowaniu przesyłki.
4. Koszty dostawy, w wysokości podanej w korespondencji potwierdzającej szczegóły zamówienia, pokrywa w całości Klient.
5. Czas dostawy od momentu otrzymania ze sklepu e-maila informującego o rozpoczęciu przygotowania zamówienia wynosi ilość dni roboczych podaną na stronie produktu, w szczególnych przypadkach termin realizacji może ulec nieznacznemu wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailowo.
6. Przy zamówieniach więcej niż jednego rodzaju produktu, terminem dostarczenia zamówienia, jest czas wyszczególniony w produkcie o najdłuższym czasie oczekiwania.
7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
8. W razie stwierdzenia przy odbiorze, że przesyłka jest uszkodzona (np. widoczne zerwanie taśmy bezpieczeństwa) należy w obecności Kuriera sprawdzić zawartość kartonu i w razie uszkodzenia towaru lub jego braku sporządzić protokół podpisany przez Klienta i Kuriera. Następnie przesłać protokół na nasz adres.
9. Klient dokonuje rozładunku towarów we własnym zakresie.
10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki i numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy. Dodatkowo Klient ponosi koszty składowania towarów za okres powyżej 48 (czterdzieści osiem) godzin od dnia pozostawienia awizo przez kuriera.
11. Ewentualne koszty dodatkowego ubezpieczenia przesyłki ponosi Klient.

FAKTURY VAT

1. Wszystkie zakupy w naszym sklepie potwierdzamy fakturami VAT lub paragonem fiskalnym.
2. W formularzu zamówienia należy wpisać dane do faktury i numer NIP. Faktura będzie dołączona do przesyłki.
3. Faktura zostaje wystawiona w momencie zapłaty. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto bankowe sklepu. W przypadku braku zapłaty w terminie 5 dni roboczych transakcję traktuje się za niebyłą.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszystkie oferowane w Sklepie produkty są fabrycznie nowe, spełniają unijne wymagania dotyczące bezpieczeństwa CE, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru, jeśli Kupujący stwierdzi tę niezgodność i powiadomi o niej Sprzedającego w ciągu 2 miesięcy od chwili jej stwierdzenia. Towar jest niezgodny z umową jeśli:
• nie odpowiada opisowi przekazanemu przez Sprzedającego.
• nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany.
Sklep ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
2. Różnice w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi – nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu. Prezentowane w sklepie zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginału – zniekształcenia wynikające z obróbki technicznej lub błędne ustawienia monitora .
3. Reklamacji podlega towar niezgodny z umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) – link do procedury reklamacyjnej. Nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika.
4. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, należy składać pisemnie na nasz adres, lub e-mailem. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Produktu do sklepu na własny koszt wraz z wypełnionym Zgłoszeniem reklamacyjnym i dowodem zakupu. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego do pobrania na stronie Sklepu.
5. W przypadku uznania reklamacji, Sklep w ciągu 14 dni poinformuje Klienta o decyzji Sklepu i dostarczy Klientowi naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar na koszt Sklepu wraz z poniesionymi przez klienta kosztami wysyłki. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe, Klient otrzyma kwotę równą zapłaconej za zwrócony towar, przelewem na wskazane w Zgłoszeniu reklamacyjnym konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres razem z kosztami przesyłki.

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
2. Dane osobowe, które Państwo podają podczas zakupów są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Nasza firma nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku nie sprzedajemy ich ani też nie udostępniamy osobom trzecim.

SPRZEDAŻ PROMOCYJNA ORAZ WYPRZEDAŻE

1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i wykonywanie zamówień następuje według kolejności potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każdy Klient, który zawarł umowę na odległość, po odebraniu przesyłki ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w przeciągu 14 dni, aby to zrobić należy:
a) w terminie do 14 dni licząc od następnego dnia od daty dostarczenia przesyłki należy zawiadomić telefonicznie lub wysłać na adres sklepu pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy. Następnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty oświadczenia odstąpienia od umowy, należy odesłać produkt.
b) jeśli moment wysłania oświadczenia odstąpienia od umowy jest jednoznaczny z momentem odesłania towaru to obowiązuje termin 14 dni od otrzymania przesyłki.
c) warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest: pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy podpisane przez Klienta odesłanie towaru nienoszącego śladów użytkowania, uszkodzenia, najlepiej w oryginalnym opakowaniu – dopuszczalna jest sytuacja w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością; produkt powinien być spakowany w sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnymi zniszczeniami w drodze do sklepu. W przypadku zniszczenia, które nastąpi w wyniku nienależytego zapakowania sklep zastrzega sobie prawo do: odmówienia przyjęcia zwrotu lub obciążenia Klienta kosztami o zmniejszoną wartość towaru.
2) Sprzedawca, w przypadku prawidłowego odstąpienia przez klienta od umowy Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE obowiązującej od dnia 25 grudnia 2014 roku, zobowiązuje się do zwrócenia zapłaty za odesłany towar i kwotę wydaną przez Klienta na dostarczenie przez sklep towaru do Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania zwróconego towaru.
Zwrot wszystkich należności za zwrócony towar nastąpi w ciągu czternastu dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym kosztów dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, że jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru do Sklepu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to Sklep zwróci Klientowi jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia.
Sklep zwróci Klientowi wszystkie koszty w sposób jaki Klient go opłacił, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inną formę zwrotu.
Sklep zastrzega sobie możliwość zwrotu wszystkich należności za towar po jego otrzymaniu od Klienta wraz z kompletną dokumentacją, jak również możliwość zmniejszenia zwracanej należności Klientowi po ocenie czy wartość towaru nie została zmniejszona przez Klienta.
3) W przypadku jeśli zwracany towar, w sytuacji opisanej powyżej, nie spełnia warunków określonych w regulaminie sklepu i w/w ustawie Sprzedawca poinformuje o tym Klienta. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego ponosi Klient. Klient będzie zobowiązany wnieść opłatę za koszt odesłania towaru przed jego wysyłką.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.
2. Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, paragon fiskalny lub fakturę VAT.
3. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty niezgodności towaru z umową.
5. Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową.
6. Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy wskazanej w pkt VIII. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
2. Złożenie zamówienia w sklepie Case Studio Sklep oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu i wyrażenie świadomej woli Klienta na zawarcie zobowiązania.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych. Wszelkie spory w pierwszej kolejności staramy się rozwiązywać polubownie.
4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy wskazany na stronie Sklepu.

Formularz zwrotu produktu znajduje się tutaj:

Odstapienie_od_umowy_CaseStudio.pdf

Regulamin Sklepu obowiązujący do dnia 24.12.2014 (stary regulamin dotyczący zakupów do dnia 24.12.2014)

Sklep internetowy Case Studio, dostępny pod adresem http://case-studio-sklep.pl/ , prowadzony jest przez firmę Case Studio, wpisaną przez Burmistrza Miasta Aleksandrow Łódzkiego do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Aleksandrowie Łódzkim, ul .Piotrkowska 72/1 Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 771-102-26-14, Regon:471515481

Regulamin zakupów

1. Sklep internetowy Case Studio prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://case-studio-sklep.pl/.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Case Studio są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych http://case-studio-sklep.pl/ są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT lub paragon fiskalny.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy. Na prośbę klienta możemy wysłać zamówiony towar za granice, po wcześniejszym ustaleniu kosztów.

6. Możliwe są następujące formy płatności:

– Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniążków na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.

-Raty – Za pośrednictwem portalu DotPay.pl. System ratalny obsługuje Alior Bank. W momencie dokonywania płatności klikamy na DotPay i przechodzimy do typu płatności, wybieramy raty Alior i postępujemy dalej zgodnie z zaleceniami. Cały proces trwa kilka minut a odpowiedź o przyznaniu kredytu dostajemy od razu. Więcej informacji pod tym adresem: http://www.dotpay.pl/platnosci_online/raty_online/

-Płatność gotówką przy odbiorze towaru.

7. Przy niektórych towarach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.

Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-7 dni. Case Studio nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej, czasami czas dostarczenia może się przedłużyć o dodatkowych kilka dni, dlatego polecamy wysyłkę kurierem.

8. Produkty oraz usługi są objęte 12 miesięczną gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta.

9. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

11. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru.

12. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

14. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

15. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

16. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

17. W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

18. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Case Studio. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

19. Stany magazynowe staramy się aktualizować przynajmniej raz dziennie, może się jednak zdarzyć sytuacja że danego towaru nie będzie (prowadzimy też sprzedaż poza internetem) w takim przypadku powiadomimy przy pomocy e-mail o terminie dostawy.

20. Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania). Informujemy że żadne dane naszych klientów nie są udostępniane firmom zewnętrznym oraz nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów marketingowych wykraczających poza niniejszy regulamin.